سلام

دانشجویان عزیز فایل مربوط به باقی مانده کلاس های عملی را می توانید از این قسمت دریافت کنید.

کلاس عملی ششم و هفتم و هشتم با فرمت ورد

+ نوشته شده توسط سلمانی در پنجشنبه یکم دی 1390 و ساعت 8:22 |
دانشجویان عزیز فایل مربوط به کلاس عملی جلسه پنجم را از اینجا دریافت کنید

کلاس عملی پنجم

+ نوشته شده توسط سلمانی در شنبه دوازدهم آذر 1390 و ساعت 15:11 |
فایل مربوط به کلاس عملی جلسه سوم و چهارم را از اینجا می توانید دریافت کنید

جلسه سوم و چهارم

جلسه سوم و چهارم با فرمت ورد

+ نوشته شده توسط سلمانی در شنبه بیست و یکم آبان 1390 و ساعت 15:19 |

دانشجویان عزیز فایل مربوط به دومین جلسه کلاس عملی را از اینجا می توانید دریافت بفرمایید.

کلاس عملی 2.pdf

جلسه دوم با فرمت ورد

 

 

+ نوشته شده توسط سلمانی در سه شنبه هفدهم آبان 1390 و ساعت 10:24 |
 دانشجویان محترم فایل مربوط به مطالب جلسه اول عملی را از اینجا می توانید دریافت کنید.

کلاس عملی 1

+ نوشته شده توسط سلمانی در پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 و ساعت 12:32 |